wybór ślubu

Nie ma nic piękniejszego niż decyzja dwojga zakochanych w sobie ludzi, aby przeżyć ze sobą całe życie, wspólnie dzielić swoje troski i trwać w miłości i poszanowaniu drugiej osoby. Postanowienie zawarcia związku małżeńskiego to obietnica wielkiego szczęścia, ale też konieczność ustalenia, jak ma wyglądać ten pierwszy dzień wspólnego życia.


Wybór dnia, miesiąca, pory roku
Wybór odpowiedniego miesiąca na ślub i wesele jest dla wielu par rzeczą niesłychanie istotną. Dla niektórych osób konkretny miesiąc czy nawet dzień miesiąca, w którym odbędzie się tak ważne wydarzenie, ma znaczenie symboliczne i wiele par właśnie ze względu na sentymentalne znaczenie konkretnej daty decyduje się na zorganizowanie w tym dniu swojego ślubu i wesela. Szalenie romantyczne jest bowiem zawarcie małżeństwa w dniu rocznicy pierwszego spotkania, czy w rocznicę zaręczyn.

Nie mniej często o wyborze daty ślubu decyduje tradycja, często też wygoda. Jeden z licznych ślubnych przesądów mówi, że najszczęśliwszymi miesiącami są te, które w swojej nazwie zawierają literę „r”. Dlatego od wielu lat najchętniej wybierane są miesiące czerwiec, sierpień i wrzesień. Nie bez przyczyny. Są to miesiące letnie, gwarantujące dobrą pogodę, która przecież ma ogromne znaczenie. Lato i początek jesieni to czas, kiedy pogoda jest najbardziej stabilna, a przecież nie ma nic piękniejszego niż słońce i błękitne niebo na ślubnych fotografiach… Warto wiedzieć również, że najpiękniejsza pogoda jest w czasie pełni księżyca, dlatego można również wziąć pod uwagę fazy księżyca.

Długoletnia tradycja na dzień ceremonii ślubnej sugeruje również Boże Narodzenie oraz poniedziałek wielkanocny. Nie polecane jest natomiast składanie małżeńskiej przysięgi w Prima Aprilis (1 kwietnia), w adwencie i w wielkim poście oraz 1 listopada.


Ślub kościelny, cywilny czy konkordatowy?
Wydawałoby się, że wybór ceremonii zaślubin to nic prostszego. Jednak zależy od wielu czynników, które przyszli państwo młodzi muszą wziąć pod uwagę i dokładnie przeanalizować. Wpływ na decyzję o rodzaju ślubu ma przede wszystkim środowisko z jakiego wywodzą się przyszli małżonkowie: wyznawana wiara, rodzinna tradycja czy status społeczny, a nawet pozycja finansowa. Należy zatem odpowiedzieć na pytania: kim jesteśmy? czego pragniemy? co jest dla nas najlepsze? 

W Polsce istnieje możliwość wyboru jednego z trzech rodzajów ślubu: cywilnego, kościelnego lub konkordatowego (zaznaczyć należy, że moc prawną mają tylko cywilny i konkordatowy). Każdy z nich ma inną oprawę, wymaga różnych działań, które należy podjąć i kosztów, jakie należy włożyć w jego przygotowanie.ŚLUB CYWILNY

Ślub cywilny można zamówić na dowolny dzień tygodnia (poza niedzielą), jednak nie później niż o godzinie 18. Niektóre USC nie udzielają ślubów w święta.

Ustawowy czas oczekiwania na ślub cywilny wynosi miesiąc i jeden dzień. Zgłoszenie w Urzędzie Stanu Cywilnego nie będzie jednak przyjmowane wcześniej niż na 3 miesiące przed data ślubu (w niektórych USC można już na 6 miesięcy wcześniej). Należy również zaznaczyć, że ślub cywilny nie podlega rejonizacji. Można go zawrzeć w dowolnym USC na terenie całego kraju.

Aby zarezerwować termin ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego, konieczna jest obecność obojga narzeczonych, ponieważ właśnie wtedy wypełniamy najistotniejsze oświadczenia i wypełniamy dokumenty dotyczące późniejszego nazwiska naszego i naszych dzieci. Ponadto wtedy również należy podać dwóch pełnoletnich świadków, którzy 30 minut przed ceremonią ślubną musza zgłosić się do USC z dowodami osobistymi oraz obrączkami.

Podczas pierwszej wizyty w USC narzeczeni powinni posiadać kilka dokumentów, które niezbędne będą do zarezerwowania daty ślubu:
• dowody tożsamości;
• odpisy skrócone aktu urodzenia (Odpis aktu urodzenia można pobrać wyłącznie w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia, ale niekonieczne jest osobiste udanie się do tego urzędu. Wystarczy wystąpić z właściwym wnioskiem do USC, gdzie będą załatwiane wszystkie formalności);
• pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Dodatkowo:
1. Osoba owdowiała musi dostarczyć odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
2. Osoba rozwiedziona musi dostarczyć prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie.
3. Kobieta pomiędzy 16-18 rokiem życia musi dostarczyć do USC pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.
4. Obcokrajowiec musi dołączyć:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Istnieje kilka sytuacji, jak ciąża czy wyjazd za granicę, w których można skrócić czas oczekiwania na ceremonię zaślubin. Aby skrócić miesięczny termin oczekiwania, należy złożyć odpowiednie podanie wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli chcemy, aby nasz ślub odbył się w okresie świątecznym czy w dniu o bardzo symbolicznej dacie (pamiętamy dzień potrójnego szczęścia - 07.07.2007), do USC warto wybrać się dużo wcześniej.


ŚLUB KOŚCIELNY

Piękna biała suknia, wzajemne wkładanie obrączek, wygłaszanie tekstu przysięgi, łzy szczęścia i wzruszenia… Z tym właśnie najczęściej kojarzony jest ten długo oczekiwany, wymarzony i najpiękniejszy dzień w życiu. Przyrzeczenie miłości i wierności przed Bogiem, w obecności świadków oraz bliższej i dalszej rodziny ma dla wielu par wymiar niemal magiczny i bardzo często ślub kościelny uważany jest jako najważniejszy i najistotniejszy.

Ślub kościelny jest przede wszystkim ceremonią o charakterze religijnym i społecznym. Nie niesie ze sobą skutków prawnych. Właśnie dlatego – mimo że istnieje możliwość wyboru ślubu konkordatowego – wiele par decyduje się na zawarcie dwu odrębnych ślubów: kościelnego i cywilnego.

Według bogatej tradycji ślub kościelny musi być poprzedzony zapowiedziami, które należy zgłosić w parafii co najmniej trzy miesiące przed datą ceremonii. W trakcie przygotowań do ślubu narzeczeni zobowiązani są do odbycia nauk przedmałżeńskich (Kurs przedmałżeński trwa 10 tygodni, kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia) i całego ceremoniału, który ma na celu weryfikację postanowień przedślubnych i podjęcie ostatecznej decyzji. Po rezerwacji terminu kościelnej ceremonii rozpoczyna się okres przygotowawczy, w którym narzeczeni powinni w wybranym kościele składać najpotrzebniejsze dokumenty:
• Dowody osobiste.
• Metryki chrztu - nie starsze niż 3-miesięczne.
• Zaświadczenia o bierzmowaniu.
• Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
• Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.

Ponadto należy pamiętać:

• Jeśli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, wtedy po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję, którą powinna być przedstawiona w parafii, w której odbędzie się ślub.
• Zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w innej parafii musicie złożyć na własną rękę, gdyż nie jest ona automatycznie przesłana z parafii gdzie odbędą się uroczystości.
• Tydzień przed ślubem konieczne jest zgłoszenie się do kancelarii wraz ze świadkami w celu spisania aktu ślubu. Jeśli świadkowie nie mogą stawić się osobiście lub parafia tego nie wymaga, wtedy powinniście podać ich imiona, nazwiska, wiek i adresy.
• Świadkowie w dniu ślubu dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą spowiedź.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Kościół nie uznaje rozwodów, zatem decyzja o zawarciu ślubu kościelnego nie może być pochopna, musi być dobrze przemyślana. Nie bez znaczenia jest mądrość tradycji, która sugeruje, aby okres przygotowawczy maksymalnie rozciągnąć w czasie i wykorzystać go na ugruntowanie w podjętej decyzji. Pewność jest niejednokrotnie najlepszą receptą na niezapomnianą ceremonię ślubną oraz późniejsze szczęście z ukochaną osobą…


ŚLUB KONKORDATOWY
Od 1998 roku osoby należące do wyznania rzymsko-katolickiego mogą zawrzeć również ślub konkordatowy. Ta stosunkowo nowa ceremonia zawiera w sobie zarówno elementy ślubu cywilnego, jak i kościelnego, a – co najistotniejsze – jest tolerowana i przez polskie prawo cywilne i przez Kościół. Właśnie dlatego decyduje się na tę możliwość coraz więcej par, które widzą w niej mnóstwo korzyści, a przede wszystkim wygodę.

Ślub konkordatowy zawierany jest najczęściej w parafii panny młodej, ale w parafii pana młodego jest również możliwy. Udzielany jest przez księdza i ma przepiękną oprawę ślubu kościelnego. Jednak, aby skorzystać ze ślubu konkordatowego, należy spełnić wszystkie wymogi ślubu cywilnego. Dlatego konieczna jest uprzednia wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego i tam złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, deklaracja woli oraz ustalenie nazwisk itp. Dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów, uzyskany w USC należy koniecznie złożyć w parafii i dalsze formalności ustalać z proboszczem odpowiedzialnym za udzielenie ślubu konkordatowego. Proboszcz jest z kolei zobowiązany do odesłania na adres USC odpowiednich dokumentów po udzieleniu ślubu.

Do zawarcia małżeństwa konkordatowego niezbędne będą następujące dokumenty:
• dowody osobiste,
• metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne),
• zaświadczenia o bierzmowaniu (o ile nie ma stosownej adnotacji na świadectwie chrztu),
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
• potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej,
• zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (o ile były głoszone w innej parafii),
• zaświadczenia o odbyciu dwóch spowiedzi przedślubnych,
• odpisy aktu urodzenia, które można pobrać tylko w USC właściwym ze względu na
miejsce urodzenia.
Dodatkowo przydatne mogą okazać się świadectwa z religii oraz ewentualne zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

o nas cennik galeria współpraca polecamy poradnik kontakt

Dekoracje weselne Bydgoszcz | Oprawa muzyczna ślubów | Organizacja wesel Bydgoszcz | Wesela w Bydgoszczy